www.annstuderamera.com

Svenska, Retorik och Religion för studerande och företag

Studenter upp till 18 år erbjuds vid val av 20 lektioner inom en månad en gratislektion.

Vid val av 40 lektioner inom två månader erbjuds två gratislektioner etc