www.annstuderamera.com

Svenska, Retorik och Religion för studerande och företag

Jag hjälper och tränar:

UNIVERSITETSSTUDERANDE som t ex behöver få sitt examensarbete korrekturläst eller andra texter.

MINDRE och STÖRRE FÖRETAG som kontinuerligt behöver uppdatera sin personal i det svenska språket och/eller retorisk framställning. 

PRIVATPERSONERsom behöver uppdatera sig i svenska språket eller/och retorik

SVENSKA SPRÅKET är en förutsättning för att du ska kunna kommunicera i din vardag. Det handlar lika mycket om att kunna uttrycka dig kreativt som att förstå basgrammatik. Svenska språket är en förutsättning för att du ska få ett kvalificerat arbete i Sverige.

FÖRETAG kan t ex behöva hjälp med:

  • Att stödja utländsk personal som inte har svenska som modersmål
  • Att kunna uttrycka sig språkligt korrekt genom övningar i att skriva objektivt
  • Att kunna skriva texter
  • Att muntligt återge en läst text (minnesträning)

HEMSIDOR Jag hjälper dig att förbättra texten i en redan befintlig hemsida eller att bygga en ny text.

RETORIK

hjälper dig att stå för dina idéer, att argumentera, att med hjälp av olika retoriska tekniker som ethos (image, karaktär), pathos (värderingar, känslor) och logos (sakliga argument och påståenden) samt att med ditt kroppsspråk på ett trovärdigt sätt kunna övertyga om att det du framför är det bästa alternativet.

Inom FÖRETAG är det viktigt:

  • Att finna sakliga argument för sin produkt/tjänst
  • Att vara lyhörd inför språkets vagheter och styrkor
  • Att äga ett övertygande kroppsspråk och att ha kontroll över sin röst vid presentationer
  • Att äga vetskap om olika härskartekniker

KORREKTURLÄSNING av examensarbeten, bokmanus, manus till hemsidor, allt som har med text att göra i olika sammanhang, att se den rätta formuleringen och den rätta retoriken för ett specifikt sammanhang.